Search
  • Dag Storli

Tilskud til etablering af ladestandere

Electric Freeway har som sine viktigste kunder fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger og andre parkeringsanlæg der har brug for et moderne drifts og betalingssystem. Kendte du til at der findes muligheder for at modtage tilskud for at etablere ladeanlæg af denne typen?Dessverre er der ikke god tid til at søge, da fristen går ud 30.november, men om der er planer på at bygge ud et anlæg med 22kW ladestandere er dette en god mulighed til at får udgifter til graving og andet dækket. Tilskuddet kan maksimalt være 200.000 € og mere information kan du lese her:Tilskud til etablering af ladestandere | Bolig- og Planstyrelsen (bpst.dk)

7 views0 comments

Recent Posts

See All